Pakalpojumi:

Strādāju

  • gan ar atkarības (alkohola, narkotiku, azartspēļu) problēmām,
  • gan ar psihosomatiskiem traucējumiem (veģetatīvā distonija, galvas un muguras sāpes u.c.),
  • gan ar attiecību problēmām, tai skaitā līdzatkarību,
  • gan ar dažādām personības grūtībām (grūtības izjust emocijas, tikt ar tām galā (piemēram, dusmu kontrole), pieņemt lēmumus, rīkoties saskaņā ar tiem, izvirzīt dzīves prioritātes, zems pašvērtējums utt.),
  • gan ar personības traucējumiem.

Praksē piedāvāju sekojošas psihoterapijas iespējas:

  • individuālas konsultācijas,
  • pāru konsultācijas un terapiju,
  • grupu psihodinamisko psihoterapiju,

izmantojot atbalsta terapiju, ekspresīvo psihodinamisko psihoterapiju, psihoterapiju narkoloģijā dažādu psihoaktīvo vielu atkarību un procesu atkarību gadījumā.

Iespējamas attālinātas konsultācijas, izmantojot Skype, Watsapp.
Strādāju latviešu un krievu valodā.