Pakalpojumi:

Strādāju

  • gan ar atkarības (alkohola, narkotiku, azartspēļu) problēmām,
  • gan ar psihosomatiskiem traucējumiem (veģetatīvā distonija, galvas un muguras sāpes u.c.),
  • gan ar attiecību problēmām, tai skaitā līdzatkarību,
  • gan ar dažādām personības grūtībām (grūtības izjust emocijas, tikt ar tām galā (piemēram, dusmu kontrole), pieņemt lēmumus, rīkoties saskaņā ar tiem, izvirzīt dzīves prioritātes, zems pašvērtējums utt.),
  • gan ar personības traucējumiem.

Praksē piedāvāju sekojošas psihoterapijas iespējas:

  • individuālas konsultācijas,
  • pāru konsultācijas un terapiju,
  • grupu psihodinamisko psihoterapiju,

izmantojot atbalsta terapiju, ekspresīvo psihodinamisko psihoterapiju, psihoterapiju narkoloģijā dažādu psihoaktīvo vielu atkarību un procesu atkarību gadījumā.

Iespējamas attālinātas konsultācijas, izmantojot Skype, Whatsapp un Zoom
Strādāju latviešu un krievu valodā.