Velgas Sudrabas narkologa, psihoterapeita prakse
Ja Tu gaidīsi īsto brīdi,
Tu nekad neuzsāksi to, ko gribi.
 Tāpēc sāc tieši tagad!

Velga Sudraba narkologs, psihiatrs

Par mani:

Esmu medicīnas zinātņu doktore (Dr.med.), Latvijas Ārstu biedrības sertificēta psihoterapeite un narkoloģe.  

Strādāju psihoterapijā un narkoloģijā no 1993.gada, kad pabeidzu studijas tolaik Latvijas Medicīnas akadēmijā (pirms tam Rīgas Medicīnas institūtā, šobrīd Rīgas Stradiņa universitāte) un uzsāku mācības psihoterapijas rezidentūrā, kuru beidzu 1996.gadā. 

Specializējos narkoloģijā un sāku strādāt  Minesotas programmas nodaļā, kur nostrādāju 20 gadus. Izglītību psihoterapijā esmu ieguvusi gan Latvijā, mācoties grupu psihoterapiju, gan Latvijas kopprojektā ar Zviedriju, mācoties psihodrāmu, sociometriju un grupu terapiju, gan Lietuvā, mācoties psihodinamisko supervīziju. 

Šobrīd strādāju gan privātpraksē ar individuāliem pacientiem un vadu divas psihodinamiskās grupas, gan RSU kā docente. Esmu arī psihodinamiskās pieejas supervizore, daudzu zinātnisku publikāciju autore, vairāku monogrāfiju līdzautore un zinātniskā redaktore.   


PAPILDUS IZGLĪTĪBA (nozīmīgākais)   
2013.- 2015. Profesionālā izglītība psihodinamiskajā supervīzijā, Viļņas universitāte, Lietuva   

2008-2011 Rīgas Stradiņa universitāte, Doktorantūras nodaļa, studiju programma „Medicīna"
2007.-2008 Rīgas Stradiņa universitāte, Tālākizglītības fakultāte, studiju programma „Psihoterapija un psihosomatiskā medicīna” (108 stundas) (Sertifikāts Nr.017043).   
2006.-2007. Rīgas Stradiņa universitāte, Tālākizglītības fakultāte, studiju programma „Grupu psihoterapija” (330 stundas), grupu psihoterapeita kvalifikācija (Sertifikāts Nr.016625).  
2004.-2006. Rīgas Stradiņa universitāte, Pēcdiploma izglītības fakultāte, studiju programma „Grupu psihoterapijas pamati” (330 stundas), grupas koterapeita kvalifikācija (Sertifikāts Nr.014267).   
1997.-2002. Psihodrāma, sociometrija un grupu psihoterapija, psihodrāmas līdera kvalifikācija (pamatizglītība 500 stundas un līdera izglītība 700 stundas), Latvijas Moreno institūts un Stokholmas Psihodrāmas, Sociometrijas un Grupu psihoterapijas institūts (Sertifikāts Nr.16).     
1996. Specializācijas kursi narkoloģijā (LĀB sertifikāts A-17431, derīgs līdz 2021.gada 29.oktobrim)