Darba pieredze:

(pēdējie 20 gadi)

 No 2020. Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra, docente;
No 2014. - 2020. Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Māszinību un dzemdību aprūpes katedra, docente
No 2013.Latvijas Zinātņu Akadēmija, eksperte Veselības aprūpes jomā
2013.-2018.BKS, Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība, supervizore
2013.-2014.Rīgas Stradiņa universitāte, Māszinību akadēmiskā skola, docenta p.i.
2011.-2013.Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultātes  profesionālās maģistra studiju programmas „Mākslas terapija”, studiju priekšmetu pasniedzēja  
No 2011.Rīgas Stradiņa universitāte un VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, nesertificētu ārstu-rezidentu apmācīt tiesīga ārste narkoloģijā un psihoterapijā  
2009.-2012.Rīgas Stradiņa universitāte, Māszinību akadēmiskā skola, studiju priekšmetu pasniedzēja     
2010. – 2012.LĀB un ESF tālākizglītības programmas „Garīgā veselība un atkarīgo pacientu aprūpe multidisciplinārā komandā” lektore
2008.- 2011.Rīgas Stradiņa Universitāte, Māszinību fakultāte, Mākslas terapijas akadēmiskā skola, profesionālās maģistra studiju        programmas „Mākslas terapija” drāmas terapijas specializācijas koordinatore  un studiju priekšmetu pasniedzēja 
No 2005.Privātprakse narkoloģijā un psihoterapijā          
2005.- 2007.Darbs Atkarību profilakses centra projektā „Atkarīgu cilvēku motivācija” – semināri skolotājiem, sociāliem darbiniekiem un policijas darbiniekiem , semināru vadītāja               
2001.- 2004.Darbs Rīgas narkomānijas profilakses centra projektā „Narkomānijas profilakse skolās” skolēniem un skolotājiem, nodarbību vadītāja
1999.- 2000.ALNA Padome, semināru vadīšana Latvijas rajonos  par atkarības problēmu sociāliem darbiniekiem, semināru vadītāja                               
1995.- 2014.VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, Minesotas programma,  narkoloģe- psihoterapeite

          

Darba pieredze:

2016. - 2019. OnBoard-Med, Harmonization of on Board Medical Treatment, Occupational     Safety and Emergency Skills in Baltic Sea Shipping
2017. - 2018. Veselības ministrijas projekta “Pilotprojekts smēķēšanas atmešanai slimību profilakses pasākumu īstenošanai ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001)
2015. - 2016. LM projekts Nr. LRLM2015/28-3-03/26ESF “Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (apmācības) pakalpojumu”. Finansējuma kods 477; Projekta kods 477.
2014. - 2015. Projekts „Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšana, paplašinot pedagoģiskās kompetences un pedagogu noslodzes iespējas, iegūstot papildu kvalifikāciju B programmās” IZM un RSU 22.04.2015. līgums Nr. 6.2.-25/2015/0261